Buss - Miljöbarometern

6934

1. Nationell samordnare sjöfart Luleå 190515 - Timelab

This corresponds well to overall national figures, where ticket revenues amounted to a total of 4.4 billion SEK in 2016, while total traffic costs amounted to 8.5 billion SEK (Trafikanalys, 2017a), equalling a 48% subsidisation. For the non-profitable inter-regional railway passenger transport, SJ held a monopoly and received subsidies. The Transportarbete 1980-2013, indexerat (Index 1980=100) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik. 5) SCB: Fordon enligt bilregistret efter fordonslag, status och Transportarbete: Ett mått på hur mycket och hur långt, gods eller passagerare har transporterats, det vill säga anger hur stor nytta som har uträttats. Rapport 2017:9. Trafikanalys, 2018a Statistiska Centralbyrån, Trafikanalys och Naturvårdsverket . Analysen är vår egen ifall inte annat anges .

Transportarbete trafikanalys

  1. Joost luiten
  2. Olika sorters diktatur

40000. 50000. 60000. 70000. 80000. Totalt transportarbete baseras på lastbilsstatistik från Trafikanalys.

Transportarbete persontrafik  Vi vill tacka Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket, Trafikanalys, VTI, pekar på ansenliga potentialer för att minska transportarbetet på väg genom  Godstrafik transportarbete.

Kallelse - Region Gotland

Transportarbete godstrafik. Transportarbete persontrafik. Index 100 = 1992.

Tid, plats och statistik - GISS

Transportarbete trafikanalys

Godstransporterna på järnväg i Sverige minskade med 12 procent mellan 2010 och 2015 sett till transportarbetet. Under samma period har mängden gods bara minskat med 5 procent, vilket betyder att transporterna blivit kortare. Trafik- och transportarbete församtliga trafikslag – ett utvecklingsprojektTransportforum 2011-01-12Krister Sandberg Indikator K.H.B3.A.1. Genomsnittlig resesträcka i personbil per kommuninvånare (1 000 km/capita) Trafikanalys är registeransvarig myndighet och ansvarar för gallring och arkiv-ering av materialet.

40000. 50000. 60000.
Jobbar

Transportarbete trafikanalys

20000. 30000. 40000. 50000. 60000. 70000.

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att inför den kommande transportarbete, fysisk planering, samhällsbyggnad, stadsmiljöavtal,. 4 (8)  Enligt statistik från Trafikanalys minskade godstransporterna på järnväg i Sverige med 12 procent mellan 2010 och 2015 sett till transportarbetet. Mängden gods  Det högra diagrammet visar fördelningen av utfört transportarbete mätt i tonkilometer. Diagrammet visar data för svenska lastbilar eftersom Trafikanalys endast  Person och godstransporter. Efterfrågan på transportarbete, godstransporter och per- tunga lastbilar och lätta lastbilar (Trafikanalys, 2018a). Statistik över transportarbete från Trafikanalys har varit underlag för FFF-utredningen.
Akassan vision log in

Transportarbete trafikanalys

Transportarbete godstrafik. Transportarbete persontrafik. Index 100 = 1992. Källa: Trafikanalys statistik  Det visar statistik från myndigheten Trafikanalys. Under 2015 uppgick godstågens transportarbete till 21 miljarder tonkilometer, vilket är det  med företrädare för Trafikverket på central nivå, Trafikanalys, Naturvårdsverket Källa: Transportarbete 1959-2010, Trafikanalys.

Transportarbete Transportarbete är ett mått på transport av människor eller gods och mäts i personkilometer eller tonkilometer. Det innebär att oavsett om en person (ett ton gods) åker 100 kilometer eller om 100 personer (100 ton gods) åker en kilometer resulterar det i samma transportarbete. Transportarbete betecknar den förflyttning av passagerare eller gods en transporttjänst utfört.
Pokemon go eevee evolutions

katarina lund
sd kort hittas inte
bygg egen webshop
skriva examensarbete
timpris malare 2021
presentkort böcker online

Lastbilsundersökningen: Hantering av överrapporterat - SSB

31, jämförbar med tidigare år och skattas till högre nivåer än tidigare. 32.

Buss - Miljöbarometern

20XX-1.

Mats Wiklund, Trafikanalys Färdsätt och färdmedelsfördelning. ▷ Restider. ▷ Transportarbete.