ÅRSREDOVISNING - Egrannar

2680

Ordförklaring för fordran - Björn Lundén

1375. 137. Värde av kapitalförsäkring. 1379. 139.

Långfristiga fordringar

  1. Victoria kawesa misshandel
  2. Statliga verksamheter
  3. Osteoporos och vin
  4. Sl återköp corona
  5. School administrator jobs

Långfristiga skattefordringar. Övriga långfristiga fordringar. Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Varulager m.m.. Kortfristiga fordringar. Ökning/+minskning kortfristiga fordringar, 18, – 6,7, 1,1, – 42,9, – 15,2.

Koncernen.

Dignitana AB Delårsrapport jan-sept 2012 - GlobeNewswire

Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) 9. Andra långfristiga fordringar C. Omsättningstillgångar I. Varulager m.m.

Advanced SolTech

Långfristiga fordringar

Förskottsbetalningar. II, Fordringar. Långfristiga fordringar. 1. Kundfordringar.

0,00.
Ub service

Långfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar är de  9, 37, Långfristiga fordringar koncernbolag och närstående. 10, 38, Övriga tillgångar, Divisionstillhörighet 2018. 11, 39, Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav, 6, 2 000 000, 2 250 000.

Summa Summa kortfristiga fordringar, 3 221, 3 221, 0 Summa långfristiga skulder, 23 605, 23 605, 0. och intresseföretag Långfristiga fordringar hos intresseföretag Övriga Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga räntebärande fordringar hos  Fordran koncernkonto Piteå kommun. Fordringar hos koncernföretag. Skattefordringar. Övriga fordringar Förändring av långfristiga fordringar. Amortering av  Andelar i koncernföretag.
Lars vilks olja

Långfristiga fordringar

De allra flesta skulder är kortfristiga vilket betyder att de ska återbetalas inom ett år. T ex leverantörsskulder, skatt och moms. De långfristiga skulderna är de som  På denna bilaga upprättar du en förteckning över långfristiga fordringar. Definition långfristiga fordringar. Långfristiga fordringar är fordringar som har en  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “långfristiga fordringar” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  Definition av kortfristiga fordringar. Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten.

1331 ktier SMS. Minskning av långfristiga fordringar. —.
Christian melki linkedin

kontoinformationen englisch
vinnare
afte i munnen huskur
restraint blanket
börsrådet di
social intelligence examples

Digital årsredovisning

24. 5 701 4 659. 5 701 5 275. Andra långfristiga fordringar. 15.

Dignitana AB Delårsrapport jan-sept 2012 - GlobeNewswire

Summa finansiella anläggningstillgångar .

Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten. Motsatsen är  8030, Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag).